O portáli s ubytovaním Uby.cz


Vyhľadávanie informácií súvisiacich s cestovaním a ubytovaním je jednou z najfrekventovanejších internetových aktivít.

Eurostat, Turizmus a internet v EU

Portál s ubytovaním v Čechách a na Morave Uby.cz vznikol v roku 2012. Vďaka viacročným skúsenostiam a vylepšovaniu ho v súčasnosti môžeme právom zaradiť medzi najlepšie portály s ubytovaním v Čechách a na Morave.

Návštevníkom ponúkame pohodlné vyhľadávanie ubytovania v Čechách a priame kontakty na zariadenia, vďaka čomu môžete dovolenkovať za tie najlepšie ceny. Ubytovatelia si na druhej strane prostredníctvom Uby.cz môžu výhodne zabezpečiť obsadenosť svojich ubytovacích kapacít.
Kontakt

land
RailSystems logo Michal Remiš, RAIL SYSTEMS
e-mail: