Podmienky použitia  • Reprodukcia, rozširovanie alebo ukladanie obsahu (celého alebo častí) portálu Uby.cz v akejkoľvek podobe je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa Uby.cz zakázané.
  • Pre Vašu osobnú potrebu je povolené tlačiť a ukladať kópie výňatkov z Uby.cz.
  • Informácie o jednotlivých ubytovacích zariadenia upravujú a zodpovedajú za ne prevádzkovatelia konkrétnych ubytovacích zariadení. Portál Uby.cz vynakladá primerané úsilie aby uvádzané informácie boli presné, spoľahlivé a aktuálne. Zároveň však odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah jednotlivých prezentácií. Odmietame akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté návštevníkom portálu z titulu použitia informácií získaných na Uby.cz.
  • Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia vykonať zmeny a vylepšenia v dodávaných službách a informáciách zverejnených na Uby.cz.